JLL: Cứ 10 công ty thì có 7 công ty sẵn sàng trả phí thuê cao hơn cho tòa nhà xanh

PLTT - Số liệu này được JLL đưa ra trong báo cáo mới nhất “Bất động sản bền vững: Từ khát vọng đến hành động”.


Theo đó, JLL đã khảo sát hơn 550 nhà lãnh đạo, trong đó có 478 tập đoàn và 76 chủ đầu tư từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khoảng 90% công ty đồng ý rằng việc giải quyết lượng khí thải từ bất động sản là điều cần thiết để đạt được chương trình nghị sự không carbon ròng - mở ra một kỷ nguyên mới cho môi trường đầu tư bất động sản tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo JLL, phần lớn các doanh nghiệp đang ở trong tòa nhà xanh trả mức phí cao hơn 7 - 10%, cung cấp một chuẩn mực cho xu hướng cho thuê bền vững trong tương lai.

70% các tập đoàn đa quốc gia cho biết, họ sẵn sàng trả tiền thuê cao hơn nếu tòa nhà có chứng nhận xanh. Con số này phù hợp với mục tiêu phát triển bất động sản bền vững trên khắp châu Á - Thái Bình Dương, nơi có 40% doanh nghiệp đang thực hiện cam kết không phát khí thải và 40% khác đặt mục tiêu trước năm 2025. Động lực loại bỏ khí thải carbon trong bất động sản thúc đẩy 80% các doanh nghiệp ưu tiên chọn các tòa nhà có thể giúp họ hoàn thành mục tiêu, trong khi 65% nhà đầu tư bất động sản sẽ để mắt đến các công trình xanh.

Khảo sát ghi nhận có 21% doanh nghiệp và 26% nhà đầu tư đặt mục tiêu giảm phát thải carbon lên hàng đầu trong danh mục đầu tư của họ. Ngược lại, chỉ có 36% doanh nghiệp yêu cầu cam kết giảm khí thải từ các nhà cung cấp và khách hang, chính vì vậy, các tổ chức này cần phải làm nhiều hơn nữa để chuyển các cam kết thành hành động hữu hình.

Ông Anthony Couse, Giám đốc điều hành JLL châu Á - Thái Bình Dương cho biết, đối với các công ty hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương, bất kỳ sự giảm thiểu lượng khí thải carbon nào cũng đều gắn liền với bất động sản. Các doanh nghiệp này sẽ ngày càng yêu cầu các giải pháp bất động sản xanh hỗ trợ cho chương trình nghị sự bền vững của họ. Điều này sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư ưu tiên cho các hạng mục xanh, giúp sự chuyển đổi ngành bất động sản tốt đẹp hơn cho tương lai.

Việt Hùng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét