Mộc Châu Milk đặt mục tiêu lợi nhuận 2021 tăng 13,5%

PLTT - Năm 2020, lãi ròng tăng gần 70% cùng kỳ và vượt 78% kế hoạch nhưng năm nay Sữa Mộc Châu chỉ đặt mục tiêu tăng hơn 13%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, MCM) sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần năm nay hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 318,5 tỷ đồng, tăng 13,5%. Cổ tức tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng mỗi cổ phiếu.


Con số này có phần khiêm tốn hơn so với thực hiện năm 2020, khi doanh thu của MCM tăng 10%, đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Lãi ròng tăng 68% lên gần 281 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk cũng trình cổ đông điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh để đủ điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến 100% cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính vẫn là chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Mức thù lao cho hội đồng quản trị năm nay dự kiến là 8 triệu đồng mỗi tháng với thành viên và 10 triệu đồng với người đứng đầu. Hiện Hội đồng quản trị Sữa Mộc Châu có 5 thành viên, trong đó bà Mai Kiều Liên giữ chức chủ tịch.

Thanh Sơn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét