Long An: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Thuận Thành Phát Land là giả mạo

PLTT - Ông Nguyễn Anh Việt - CVP UBND tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh không hề ban hành văn bản này. Đây là trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội.


Theo ông Nguyễn Anh Việt, qua theo dõi thông tin trên mạng internet, UBND tỉnh phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do UBND tỉnh Long An ban hành.

Cụ thể, Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land - Long An, diện tích khoảng 1.370 ha, tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Chiều ngày 12/08, UBND tỉnh Long An đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư xảy ra tại tỉnh. Đồng thời, khẳng định UBND tỉnh Long An không hề ban hành văn bản này. Đây là trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội.

Hiện UBND tỉnh Long An đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân để không sử dụng, không chia sẻ.

Tuỳ Phong

Đăng nhận xét

0 Nhận xét