Bà Trần Anh Đào giữ chức Tổng giám đốc HoSE

PLTT - Bà Trần Anh Đào là thế hệ nhân sự đầu tiên vận hành HoSE từ 7/2000. Giữa năm 2013, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết cho đến nay.


Theo quyết định số 22/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ ngày 20/5, bà Trần Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - HoSE) được giao phụ trách Ban điều hành HoSE, thay ông Lê Hải Trà vừa bị kỷ luật.

Bà Trần Anh Đào tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 1997, sau đó làm cho một công ty xuất nhập khẩu trước khi vào Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ cuối năm 1998.Bà Trần Anh Đào giữ chức Tổng Giám đốc HoSE.

Bà Đào là thế hệ nhân sự đầu tiên vận hành HoSE từ 7/2000. Giữa năm 2013, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết cho đến nay.

Ban điều hành HoSE hiện có 4 thành viên, gồm bà Trần Anh Đào và 3 Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Vũ Quang Trung, bà Ngô Viết Hoàng Giao và ông Trầm Tuấn Vũ.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc HoSE.

Ông Trà đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng với ông Trà, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Khải Hoàng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét