Sẽ có 85% người dân dùng smartphone trên toàn cầu vào năm 2023

PLTT - Các báo cáo ước tính rằng, số lượng người dùng điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu sẽ đạt tỷ lệ 85%. Nói cách khác, cứ 10 người trên thế giới thì có khoảng 8 người được trang bị điện thoại thông minh.


Vào năm 2022, số lượng người dùng điện thoại thông minh toàn cầu ước tính đạt 6,6 tỷ người, đánh dấu mức tăng 4,9% hằng năm. Số lượng ước tính này nhiều hơn số lượng người dùng điện thoại thông minh vào năm 2016 là 2,9 tỷ người, tăng 79%. Trên thực tế, từ năm 2016-2022, tổng số người dùng điện thoại thông minh toàn cầu tăng trung bình 10,4% hằng năm, với mức tăng trưởng lớn nhất là vào năm 2017. Năm đó, số lượng người dùng điện thoại thông minh tăng 20,9%. Điện thoại thông minh cũng là loại thiết bị di động phổ biến nhất. Thống kê người dùng điện thoại thông minh mới nhất cho thấy trong số tất cả thiết bị di động đang được sử dụng ngày nay, 76,9% là điện thoại thông minh.

Các báo cáo ước tính rằng, số lượng người dùng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ tiếp tục tăng và đạt 6,8 tỷ người vào năm 2023. Với dân số toàn cầu dự kiến ​​hơn 8 tỷ người vào thời điểm đó, điều đó có nghĩa là tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh vào năm 2023 sẽ vào khoảng 85%. Nói cách khác, cứ 10 người trên thế giới thì có hơn 8 người sẽ được trang bị điện thoại thông minh.

Số lượng người dùng điện thoại thông minh không cân đối trong sự phân bổ của nó trên các nền kinh tế khác nhau. Dự đoán, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh cao hơn đáng kể ở các nền kinh tế tiên tiến bao gồm hầu hết các nước châu Âu và Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trung bình 76% người trưởng thành ở các quốc gia này báo cáo rằng họ sở hữu điện thoại thông minh, trong đó mức sử dụng cao nhất đến từ Hàn Quốc - nơi gần như mọi người trưởng thành (95%) đều là người sử dụng điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, ở các nền kinh tế mới nổi, việc sử dụng điện thoại thông minh giảm đáng kể. Điều này đặc biệt đúng ở các nước Mỹ Latinh và châu Phi. Tại các thị trường này, chỉ 45% người trưởng thành sở hữu điện thoại thông minh, thấp nhất là Ấn Độ với ít hơn 1/4 người lớn được báo cáo sở hữu điện thoại thông minh. Một trong những yếu tố nhất dẫn đến việc sử dụng thấp ở các nền kinh tế mới nổi là tỷ lệ nghèo đói cao của họ, khiến nhiều người không thể mua được điện thoại thông minh.

Thiên Cầm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét