Xử phạt hành chính BCM số tiền 12,9 tỷ đồng với hành vi khai sai thuế

PLTT - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex, BCM-HOSE) nhận được quyết định xử phạt về số tiền 12,9 tỷ đồng vì hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.


Theo đó, Becamex đã có hành vi vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Bình Dương với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, số tiền bị phạt gần 12,9 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2020, theo thống kê doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của BCM giảm 6% so với năm 2019 đạt số tiền tương đương 7.723 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm của Công ty cũng giảm 18,3% so với năm 2019 với số tiền đạt 2.149 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,2% lên 42,1%.

Ban lãnh đạo BCM đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 6.016 tỷ đồng trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 931 tỷ đồng. Như vậy, năm qua BCM đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm với 28,3% doanh thu thuần và 130,8% lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của BCM tăng so với đầu năm là 10,7% đạt 48.190,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tồn kho đạt 24.165,6 tỷ đồng chiếm 50,1% tổng tài sản, đầu tư tài chính dài hạn đạt 11.893,5 tỷ đồng chiếm 24,7% tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7,6% tổng tài sản đạt 3.655,4 tỷ đồn. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn trong năm tài chính tăng 2,4% so với đầu năm tương đương 352,6 tỷ đồng lên 14.900,3 tỷ đồng. Như vậy, với con số này thì chiếm 30,9% tổng nguồn vốn của BCM.Xem thêm: Đấu giá thành công Becamex IJC thu về hơn 1000 tỷ đồng.

Phú Cường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét