VPBank muốn phát hành 15 triệu cổ phiếu, đặt mục tiêu lãi hơn 16.600 tỷ đồng trong năm 202

PLTT - Tại đại hội đồng thường niên sắp tới, VPBank dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận 28% lên 16.654 tỷ đồng, và việc phát hàng 15 triệu cổ phiếu với giá ưu đãi bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã chứng khoán: VPB) công bố tài liệu tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Theo tài liệu cô bố, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 16.654 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước. Cùng với đó, ngân hàng này dự kiến tăng trưởng tín dụng 16,6% đạt 376.340 tỷ đồng, tăng trưởng tổng tài sản 17,4% lên 491.886 tỷ đồng. Tổng huy động khách hàng ước đạt 327.280 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020.

Cũng tại đại hội lần này, ngân hàng cho biết sẽ trình cổ đông phương án sử dụng toàn bộ cổ phiếu quỹ (từ các nguồn mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 và mua trên sàn giao dịch năm 2019) để tái phát hành cho các cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và cho các Nhà đầu tư mới vào các thời điểm thích hợp.

Theo đó, VPBank muốn bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) từ nguồn hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ. Giá ưu đãi bán cho cán bộ nhân viên là 10.000 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 0,593%.

Cán bộ nhân viên được mua dựa theo các tiêu chí và danh sách do Hội đồng quản trị quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không được mua. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm.

Đáng chú ý, VPBank dự kiến không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lai sau trích quỹ bắt buộc 8.851.708 triệu đồng nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Ngoài ra, đại hội sẽ xem xét việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết; thông qua phương án bán vốn đầu tư tại các công ty con; chấp thuận việc phát hành trái phiếu và niêm yết trái phiếu này trên thị trường quốc tế,...

Mỹ Cảnh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét