Coteccons bị xử phạt vì thực hiện giao dịch trái phép với Unicons và Ricons

PLTT - Công ty này đã nhận được công văn số của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) liên quan tới vi phạm quy định về giao dịch với bên khác khi chưa được HĐQT cho phép.


Theo thông tin chính thức được công bố từ phía Công ty CP Xây dựng Coteccons (Mã CK: CTD) thì đơn vị này đã phát sinh những giao dịch sai phạm trong thời gian từ năm 2018 đến giữa năm 2020. Đó là thời điểm ông Nguyễn Bá Dương còn làm Chủ tịch.

Cụ thể, theo báo cáo của SSC thì công ty này đã phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được thông qua từ phía ĐHĐCĐ/HĐQT.

Cùng với đó thì báo cáo quản trị công ty năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons không có nội dung về giao dịch giữa công ty này và các bên liên quan.

Công ty đã bị Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xử phạt 70 triệu đồng, mức phạt này đã áp dụng thêm tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần (bình quân về số tiền xử phạt dao động từ 50-70 triệu đồng).

Coteccons cũng tự nhận rằng các giao dịch kiểu trên khi chưa được sự phê chuẩn của HĐQT là đã vi phạm luật pháp Việt Nam quy định cũng như ảnh hưởng lớn đến uy tín và sự phát triển bền vững của công ty.

Để sửa sai, công ty này đã chủ động khắc phục nhanh các sai phạm nói trên và khẩn trương rà soát nội bộ. Công bố, cập nhật đầy đủ các giao dịch với các bên liên quan khác đã được thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.

Ngoài ra, Coteccons cũng đã hủy bỏ các loạt văn bản nội bộ không tuân thủ theo quy chế hoạt động động của HĐQT cũng như các bộ luật đã ban hành và sửa đổi như: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96/2020 về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong Nghị định 155/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Những quyết định trên sẽ được Hội đồng quản trị trình lên Hội đồng các cổ đông để thông qua vào ngày 26/4 sắp tới.

Bên cạnh đó, Coteccons cũng tiến hành kiểm tra lại các giao dịch thông qua hệ thống và được tích hợp lên dữ liệu nội bộ của công ty. Nếu phát hiện giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị ngừng lại và phải được sự đồng ý của ĐHĐCĐ/HĐQT mới có thể tiếp tục thực hiện.

Hiện tại, sau khi bị xử lý do sai phạm thì đội ngũ lãnh đạo mới của công ty này đang đối mặt với nhiều thông tin không hay cũng bởi liên quan về sự ra đi của ông Nguyễn Bá Dương cùng hàng loạt các nhân sự cấp cao cũ.

Nguyên Vũ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét