Chốt quý I/2021, Thép Nam Kim báo lãi sau thuế hơn 318 tỷ đồng

PLTT - Theo báo cáo tài chính quý I/2021 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho thấy mức lợi nhuận tăng cao nhất trong lịch sử hoạt động.


Cụ thể, doanh thu quý I của Thép Nam Kim đạt 4.852 tỷ đồng tăng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng chậm hơn ở mức 89% kéo lãi của Thép Nam Kim lên con số 610 tỷ đồng cao gấp 2,9 lần lãi gộp thu về. Đồng thời, biên lai gộp được cải thiện thêm 3,92 điểm phần trăm lên 12,57%.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính vẫn báo lỗ hơn 54 tỷ đồng tuy nhiên con số này được đánh giá là bớt lỗ hơn cùng kỳ năm 2020.

Chi phí bán hàng cũng được "neo" cao ở mức 173 tỷ đồng khi doanh thu tăng mạnh so với quý I năm 2020. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh khi đạt hơn 26,9 tỷ đồng tương đương 42%.

Đồng thời, Thép Nam Kim cũng ghi nhận một khoản lợi nhuận khác cao đột biến hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Chốt quý 1/2021, Thép Nam Kim báo lãi sau thuế đạt mức khủng cao gần 7,7 lần so với cùng kỳ năm 2020 là 318 tỷ đồng. Hoàn thành 30% kế hoạch về doanh thu và 53% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối Quý I/2021, tổng tài sản của Thép nam Kim tăng lên 10.101 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền tăng thêm hơn 517 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng thêm hơn 1.129 cuối quý đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Cùng chiều biến động của tài sản, số nợ phải trả của Thép Nam Kim cũng tăng 44% lên 6.601 tỷ đồng, trong đó, số nợ vay ngắn hạn tăng lên 3.081 tỷ đồng tương đương 22%.

Thép Nam Kim dự kiến trình ĐHCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu trong năm 2021 đạt 16.000 tỷ đồng tương đương 37% so với năm 2020. Thép Nam Kim cũng đặt kỳ vọng lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng với mức tăng trưởng dự kiến là 103%.

Hữu Toàn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét