Chuỗi cầm đồ F88 lãi cả năm 45 tỷ đồng

PLTT - Lợi nhuận năm ngoái của chuỗi cầm đồ F88 tăng trưởng ba chữ số, đạt 45 tỷ đồng nhưng vẫn kém kế hoạch 377 tỷ đề ra trước đó.

Trong thông tin gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Kinh doanh F88, đơn vị quản lý chuỗi cầm đồ cùng tên, cho biết lợi nhuận sau thuế tăng 169% lên gần 45 tỷ đồng. Phần lớn lợi nhuận được ghi nhận trong nửa cuối năm bởi sáu tháng đầu công ty chỉ lãi 2,7 tỷ đồng.


Theo đại diện chuỗi cầm đồ này, tổng doanh thu và dư nợ cho vay đều tăng trên 230% so với năm trước. Nguồn vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm trên 434 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh do công ty liên tiếp huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp. Cả năm 2020 công ty phát hành ba lần trái phiếu tổng giá trị 400 tỷ đồng, lãi suất dao động 12,5% một năm.

Chuỗi cầm đồ F88 được thành lập năm 2013 và bắt đầu tăng trưởng nhanh sau đó bốn năm nhờ nhận vốn đầu tư của Mekong Capital và Granite Oak. Quy mô hoạt động từ vài chục cửa hàng những năm đầu tiên đến nay tăng lên 300 phòng giao dịch, đội ngũ kinh doanh gần 2.000 người.

Phương Đông

Đăng nhận xét

0 Nhận xét