Tập đoàn Hòa Bình muốn phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng chứng khoán

PLTT - Doanh nghiệp muốn phát hành 2.000 tỷ đồng chứng khoán trong thời điểm điều kiện thị trường thích hợp để tăng vốn kinh doanh.


Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, chuẩn bị cho cuộc họp sẽ được diễn ra trực tuyến chiều nay (21/6).

Trong đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn này trình phương án phát hành không vượt quá 2.000 tỷ đồng đối với trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu nhằm tăng vốn kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ phát hành khi điều kiện thị trường phù hợp. Giá phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm đó.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018, trong năm 2020, Hòa Bình sẽ phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng mệnh giá. Các cán bộ nhân viên làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm, không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên trong 3 năm 2018-2020 sẽ được mua cổ phiếu này. Thời điểm phát hành có thể diễn ra cả trong những năm sau đó.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng trình phương án phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đang làm việc, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá. Quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày 1/1/2021 với điều kiện cán bộ nhân viên làm việc liên tục 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Theo kế hoạch, Hòa Bình xác định năm 2021 doanh nghiệp đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng tăng 20% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 235 tỷ đồng, tăng 181%. Cổ tức dự kiến 5% sẽ được chia bằng cổ phiếu hoạch tiền mặt.

Khải Hoàng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét