Chính Phủ đồng ý mua 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất

PLTT - Mới đây, Chính Phủ đã đồng ý mua 30 triệu liều vaccine AZD1222 của Công ty VNVC mua của AstraZeneca.


Theo đó, Chính Phủ vừa ban hành nghị quyết về mua Vaccine của Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC).

Cũng theo nghị quyết này, Thủ tướng Chính Phủ cũng đã đồng ý cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất.

Cụ thể, Chính Phủ đã chấp nhận mua 30 triệu vaccine AZD1222 của công ty VNVC AstraZeneca (AZ). Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chấp thuận giá mua vaccine theo nguyên tắc phi lợi nhuận đúng như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với VNVC.

Giá mua vaccine là tạm tính, trong trường hợp AZ giảm giá bán cho VNVC thì công ty phải giảm giá tương ứng cho Bộ Y tế. Nếu AZ tăng giá bán cho VNVC thì Bộ Y tế sẽ tiến hành thanh toán cho VNVC theo giá đã đàm phán và ký hợp đồng.

Về việc thanh toán chi phí vận chuyển vaccine về Việt Nam theo hóa đơn và chứng thực từ phía AZ cung cấp cho VNVC theo các điều khoản trong hợp đồng giữa VNVC và AZ.

Ngoài ra, các khoản phí bảo lãnh tạm ứng và bảo đảm hợp đồng được thanh toán đúng theo số tiền VNVC phải thanh toán thực tế cho ngân hàng.

Về phía Chính Phủ sẽ chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến vaccine, việc sử dụng vaccine cho AZ và VNVC. Đồng thời, VNVC có thể giao hàng không đúng tiến độ và Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm về đơn giá và số lượng trên cơ sở kết quả đã đàm phán từ trước.

Văn phòng Chính Phủ trước đó cũng có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc VNVC mua vaccine do AZ sản xuất.

Thường trực Chính Phủ cũng đã thống nhất và đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặt biệt được quy định tại điều 26 Luật đấu thầu. Cụ thể, Điều 26 Luật đấu thầu quy định rõ vè việc mua vaccine AZD1222 do AZ sản xuất của VNVC với các điều kiện đặc thù đã được Bộ KH&ĐT thẩm định.

Minh Tú

Đăng nhận xét

0 Nhận xét